1. Abu al-Abbas Abd Allah al-Mamun ibn ar-Rashid

  Abu al-Abbas Abd Allah al-Mamun ibn ar-Rashid ( Abū al-˙Abbās ˙Abd Allāh al-Maūmūn ibn ar-Rashīd), 786–833, kalif av abbasiddynastin, se al- Mamun.
 2. Pierre

  Pierre, abbé, fransk präst, se Abbé Pierre.
 3. Albert Bonnier

  Bonnier, Albert, jr, 1907–89, förlags- och affärsman; jämför släktartikel Bonnier.
 4. Asea Brown Boveri

  Asea Brown Boveri, egentligen ABB Asea Brown Boveri Ltd, moderbolag i en internationellt verksam energiteknik- och verkstadskoncern med huvudkontor i Zürich.
 5. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 6. Fläkt AB

  Fläkt AB, Nacka, före 1983 AB Svenska Fläktfabriken, moderbolag i en koncern som efter starten i Jönköping 1920 kom att utvecklas till ett av världens ledande företag inom rökgasrening, energiåtervinning samt fläkt- och ventilationsanläggningar.
 7. orkestrion

  orkestrion, mekaniskt musikinstrument som uppträdde i olika former 1650–1850.
 8. underhållsteknik

  underhållsteknik, åtgärder för att vidmakthålla eller återställa prestationsförmågan hos tekniska utrustningar, såväl hos ett helt tekniskt system som hos en enstaka komponent i systemet.
 9. abbadiddynastin

  abbadiddynastin, arabisk-muslimsk dynasti i Andalusien under 1000-talet.
 10. skämtteckning

  skämtteckning, övergripande benämning på komisk och underhållande bild, som kan vara av samhällskritisk eller anekdotisk karaktär.