1. Brown Boveri-koncernen

  Brown Boveri-koncernen, egentligen BBC Brown Boveri Ltd., i Schweiz baserat elektro- och energiteknikföretag, verksamt 1891–1987, varefter rörelsen överfördes till ABB, i vilket Brown Boveri-koncernen (numera benämnt ABB AG) äger 50 % (se ABB-koncernen).
 2. optiskt glas

  optiskt glas, glas med fastställt brytningsindex.
 3. ASEA

  ASEA, äldre namn Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, elektrotekniskt företag.
 4. Hjalmar Lundgren

  Lundgren, Hjalmar, 1867–1934, journalist.
 5. abbotsdöme

  abbotsdöme, abbotsstift, en stiftsliknande organisation där flera församlingar är underställda en abbot på samma sätt som en biskop.
 6. Charles Michel Épée

  Épée, Charles Michel, abbé de l’Épée, 1712–89, fransk pedagog och präst, dövundervisningens grundare.
 7. abbedissa

  abbedissa, föreståndarinna för kvinnligt benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarisskloster.
 8. Samuel Heinicke

  Heinicke, Samuel, 1727–90, tysk dövpedagog.
 9. Marshall–Lerner-villkoret

  Marshall–Lerner-villkoret, nationalekonomiskt begrepp som framför allt använts inom devalveringsteorin.
 10. Västerås

  Västerås, kommun i Västmanland (Västmanlands län).