1. abborre

  abborre är en art i djurfamiljen abborrfiskar.
 2. abborre

  abb`orre subst. ~n abborrar ORDLED: abborr-en
  Svensk ordbok
 3. Perca

  Perca, det vetenskapliga namnet på ett släkte abborrfiskar med tre arter, i svenska vatten abborre.
 4. guldabborre

  guldabborre, färgvariant av fiskarten abborre.
 5. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 6. ogräsfisk

  ogräsfisk, fiskarter som ur fiskevårdssynpunkt är oönskade och bör bekämpas för att mer eftertraktade arter skall gynnas.
 7. gös

  gös är en fisk som är släkt med abborren.
 8. trattfiske

  trattfiske, fiskemetod för fiske nattetid, med hjälp av en lykta, efter framför allt abborre.
 9. fiske

  fiske innebär att man fångar fisk, kräftdjur och blötdjur.
 10. balanspirk

  balanspirk, balanspimpel, fisklikt pimpelbete med horisontellt rörelsemönster.