1. Västerbotten

  Västerbotten är ett landskap i Norrland med en östlig kust mot Bottenviken.
 2. abborrfiskar

  abborrfiskar, Percidae, familj abborrlika fiskar med ca 165 arter i sötvatten i Nordamerika, norra Asien och Europa.
 3. tusenbröder

  tusenbröder, småväxta fiskbestånd som uppstår vid hög populationstäthet, i synnerhet hos abborre, som är mycket produktiv.
 4. utterfiske

  utterfiske, krokfiske med släpande rev.
 5. insjöfiske

  insjöfiske, yrkesmässigt fiske samt sport- och husbehovsfiske i insjöar och vattendrag.
 6. Bygdeträsket

  Bygdeträsket är Västerbottens största sjö.
 7. Halen

  Halen är Blekinges största sjö och ligger i närheten av Olofström.
 8. Tisnaren

  Tisnaren är en sjö på gränsen mellan Östergötland och Södermanland.
 9. Norra Bullaresjön

  Norra Bullaresjön är en sjö i norra Bohuslän, nära gränsen till Norge.
 10. Ronnebyån

  Ronnebyån är en å i Småland och Blekinge.