1. Södra Bullaresjön

  Södra Bullaresjön är en sjö i norra Bohuslän.
 2. Gavleån

  Gavleån, eller Gävleån, är ett vattendrag i Gästrikland och östra Dalarna.
 3. Motala ström

  Motala ström är en stor å i Östergötland.
 4. Lelång

  Lelång är en sjö i Dalsland och Värmland.
 5. Bolmen

  Bolmen är en stor sjö i västra Småland.
 6. Hornsjön

  Hornsjön är en liten och grund sjö på norra Öland.
 7. Vindelälven

  Vindelälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.
 8. Tämnaren

  Tämnaren är en sjö på slätten i norra Uppland.
 9. Ageröds mosse

  Ageröds mosse är ett område med våtmark vid Ringsjön i Skåne.
 10. Holmsjön

  Holmsjön är Medelpads största sjö.