1. samisk mat

  samisk mat, det av äldre, traditionellt samiska näringsformer präglade kosthållet i Sápmi.

 2. Alvastra pålbyggnad

  Alvastra pålbyggnad, träkonstruktion från yngre stenåldern, belägen i Broby källmyr, ca 1 km nordöst om Alvastra kloster, Ödeshögs kommun, Östergötland, daterad till ca 3000 f.Kr.
 3. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 4. guldabborre

  guldabborre, färgvariant av fiskarten abborre.
 5. gös

  gös är en fisk som är släkt med abborren.
 6. ogräsfisk

  ogräsfisk, fiskarter som ur fiskevårdssynpunkt är oönskade och bör bekämpas för att mer eftertraktade arter skall gynnas.
 7. trattfiske

  trattfiske, fiskemetod för fiske nattetid, med hjälp av en lykta, efter framför allt abborre.
 8. balanspirk

  balanspirk, balanspimpel, fisklikt pimpelbete med horisontellt rörelsemönster.
 9. Västerbotten

  Västerbotten är ett landskap i Norrland med en östlig kust mot Bottenviken.

 10. tusenbröder

  tusenbröder, småväxta fiskbestånd som uppstår vid hög populationstäthet, i synnerhet hos abborre, som är mycket produktiv.