1. Motala ström

  Motala ström är en stor å i Östergötland.
 2. Tämnaren

  Tämnaren är en sjö på slätten i norra Uppland.
 3. Vindelälven

  Vindelälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.

 4. Ageröds mosse

  Ageröds mosse är ett område med våtmark vid Ringsjön i Skåne.
 5. fysoklister

  fysoklister, benfiskar med sluten simblåsa utan luftgång, t.ex. abborre och torsk.
 6. Holmsjön

  Holmsjön är Medelpads största sjö.
 7. storspigg

  storspigg, Gasterosteus aculeatus, art i familjen spiggfiskar.

 8. Glan

  Glan är en sjö i Östergötland och ligger vid Norrköping.
 9. Täljeån

  Täljeån är en å i Närke.
 10. Tåsjön

  Tåsjön är en sjö i nordvästra Ångermanland.