1. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 2. abborrfisk

  abb`orrfisk subst. ~en ~ar ORDLED: abborr--fisk-en
  Svensk ordbok
 3. ädelfisk

  ä`delfisk subst. ~en ORDLED: ädel--fisk-en
  Svensk ordbok
 4. ryggfena

  rygg`fena subst. ~n ryggfenor ORDLED: rygg--fen-an
  Svensk ordbok
 5. insjöfisk

  in`sjöfisk subst. ~en ~ar ORDLED: in-sjö--fisk-en
  Svensk ordbok
 6. havsabborre

  havsabborre [haf`s-] subst. ~n havsabborrar ORDLED: havs--abborr-en
  Svensk ordbok
 7. taggfening

  tagg`fening subst. ~en ~ar ORDLED: tagg--fen-ing-en
  Svensk ordbok
 8. fjärsing

  fjärs`ing subst. ~en ~ar ORDLED: fjärs-ing-en
  Svensk ordbok
 9. barkborre

  bar`kborre subst. ~n barkborrar ORDLED: bark--borr-en
  Svensk ordbok
 10. ag

  ag subst. ~en ORDLED: ag-en
  Svensk ordbok