1. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 2. samisk mat

  samisk mat, det av äldre, traditionellt samiska näringsformer präglade kosthållet i Sápmi.

 3. sportfiske

  sportfiske, rekreativt fiske med handredskap där fångsten används endast för det egna behovet.
 4. fjärsing

  fjärsing, Trachinus draco, art i familjen fjärsingfiskar.
 5. Perca

  Perca, det vetenskapliga namnet på ett släkte abborrfiskar med tre arter, i svenska vatten abborre.
 6. Ageröds mosse

  Ageröds mosse, våtmarksområde norr om Rönne ås utlopp ur Ringsjön.
 7. isfiske

  isfiske, fiske från sjö- eller havsis.
 8. storspigg

  storspigg, Gasterosteus aculeatus, art i familjen spiggfiskar.

 9. bred binnikemask

  bred binnikemask, fiskbandmask , Diphyllobothrium latum, art i klassen bandmaskar.
 10. tusenbröder

  tusenbröder, småväxta fiskbestånd som uppstår vid hög populationstäthet, i synnerhet hos abborre, som är mycket produktiv.