1. Alvastra pålbyggnad

  Alvastra pålbyggnad, träkonstruktion från yngre stenåldern, belägen i Broby källmyr, ca 1 km nordöst om Alvastra kloster, Ödeshögs kommun, Östergötland, daterad till ca 3000 f.Kr.
 2. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 3. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 4. isfiske

  isfiske, fiske från sjö- eller havsis.
 5. åländska ortnamn.

  åländska ortnamn. Landskapsnamnet Åland (1322 skrivet Alandia) har trots flera försök inte fått någon övertygande tolkning.
 6. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 7. guldabborre

  guldabborre, färgvariant av fiskarten abborre.
 8. ogräsfisk

  ogräsfisk, fiskarter som ur fiskevårdssynpunkt är oönskade och bör bekämpas för att mer eftertraktade arter skall gynnas.
 9. trattfiske

  trattfiske, fiskemetod för fiske nattetid, med hjälp av en lykta, efter framför allt abborre.
 10. balanspirk

  balanspirk, balanspimpel, fisklikt pimpelbete med horisontellt rörelsemönster.