1. balanspirk

  balanspirk, balanspimpel, fisklikt pimpelbete med horisontellt rörelsemönster.
 2. utterfiske

  utterfiske, krokfiske med släpande rev.
 3. fysoklister

  fysoklister, benfiskar med sluten simblåsa utan luftgång, t.ex. abborre och torsk.
 4. Medelpad

  Medelpad, landskap i Norrland.

 5. matfisk

  matfisk, benämning på fisk som används som människoföda.
 6. Småland

  Småland, landskap i Götaland.

 7. Minnesota

  Minnesota, förkortat MN, delstat i Mellanvästern, USA.

 8. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 9. flod

  flod, älv, vattendrag som är större än bäckar och åar.
 10. Härjedalen

  Härjedalen, landskap i Norrland.