1. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.

 2. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 3. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 4. vattenenergi

  vattenenergi, läges- och rörelseenergi hos vatten i vattendrag, tidvatten, vågor och havsströmmar.
 5. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.