1. gös

  gös, Sander lucioperca, art i familjen abborrfiskar.
 2. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 3. gärs

  gärs el. gers subst. ~en ~ar ORDLED: gärs-en, gers-en
  Svensk ordbok
 4. läppfisk

  läpp`fisk subst. ~en ~ar ORDLED: läpp--fisk-en
  Svensk ordbok
 5. snorgärs

  sno`rgärs el. sno`rgers subst. ~en ~ar ORDLED: snor--gärs-en, snor--gers-en
  Svensk ordbok
 6. abborre

  abb`orre subst. ~n abborrar ORDLED: abborr-en
  Svensk ordbok
 7. gös

  gös subst. ~en ~ar ORDLED: gös-en
  Svensk ordbok