1. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 2. kvinnans historia

  kvinnans historia, framställningar av kvinnans faktiska ställning i samhället och familjelivet samt av hur hon beskrivs inom konst, litteratur osv.
 3. investitur

  investitu´r subst. ~en ORDLED: in-vest-it-ur-en
  Svensk ordbok
 4. abbedissa

  abbediss`a subst. ~n abbedissor ORDLED: abb-ed-iss-an
  Svensk ordbok
 5. lady

  lady [lej´dy el. lej´di] subst. ~n ladies ORDLED: lad-yn
  Svensk ordbok
 6. prior

  pri´or subst. ~n ~er [-o´rer el. -å´rer] ORDLED: pri-or-er
  Svensk ordbok