1. prior

  prior, abbotens ställföreträdare i ett benediktin- och cistercienskloster; föreståndare för ett karmelit- eller dominikankonvent.
 2. zucchetto

  zucchetto, sidenkalott som sedan 1200-talet bärs av romersk-katolska präster: vit för påven, röd för kardinaler, violett för biskopar, abbotar och prelater samt svart för övriga.
 3. mitra

  mitra, biskopsmössa, biskopshatt, liturgisk huvudbonad för biskopar och abbotar i västerlandet.
 4. Cluny-museet

  Cluny-museet , Musée de Cluny, specialmuseum för konsthantverk, inrymt i Cluny-abbotarnas 1400-talspalats vid Boulevard Saint Michel i Paris.
 5. ordinarius

  ordinarius, kortform för iudex ordinarius (’ordinarie domare’), inom romersk-katolska kyrkan den som utövar jurisdiktion över ett visst område (påven, biskop, abbot etc.).
 6. abbotsdöme

  abbotsdöme, abbotsstift, en stiftsliknande organisation där flera församlingar är underställda en abbot på samma sätt som en biskop.
 7. Isak av Stella

  Isak av Stella, ca 1100–ca 1169, cisterciensmunk, filosof och teolog.
 8. Suger

  Suger (latiniserat Sugerus), 1081–1151, fransk abbot, historieskrivare och statsman, regent under Ludvig VII:s korståg 1147–49.
 9. Sankt Gallen

  Sankt Gallen, kanton i nordöstra Schweiz; 2 026 km 2, 491 700 invånare (2014).
 10. Aidan

  Aidan, död ca 650, abbot och biskop av Lindisfarne, Northumberland, bördig från Irland.