1. prior

  prior, abbotens ställföreträdare i ett benediktin- och cistercienskloster; föreståndare för ett karmelit- eller dominikankonvent.
 2. Cluny-museet

  Cluny-museet , Musée de Cluny, specialmuseum för konsthantverk, inrymt i Cluny-abbotarnas 1400-talspalats vid Boulevard Saint Michel i Paris.
 3. ordinarius

  ordinarius, kortform för iudex ordinarius (’ordinarie domare’), inom romersk-katolska kyrkan den som utövar jurisdiktion över ett visst område (påven, biskop, abbot etc.).
 4. abbotsdöme

  abbotsdöme, abbotsstift, en stiftsliknande organisation där flera församlingar är underställda en abbot på samma sätt som en biskop.
 5. Isak av Stella

  Isak av Stella, ca 1100–ca 1169, cisterciensmunk, filosof och teolog.
 6. Suger

  Suger (latiniserat Sugerus), 1081–1151, fransk abbot, historieskrivare och statsman, regent under Ludvig VII:s korståg 1147–49.
 7. zucchetto

  zucchetto, sidenkalott som sedan 1200-talet bärs av romersk-katolska präster: vit för påven, röd för kardinaler, violett för biskopar, abbotar och prelater samt svart för övriga.
 8. Aidan

  Aidan, död ca 650, abbot och biskop av Lindisfarne, Northumberland, bördig från Irland.
 9. Paschasius Radbertus

  Paschasius Radbertus, ca 790–ca 860, frankisk teolog, abbot i klostret Corbie från 844, medgrundare av Corvey, Ansgars lärare, helgon.
 10. abbé

  abbé, i nutida franska titel för katolska präster som inte tillhör någon orden (sekularpräster).