1. klosterarkitektur

  klosterarkitektur, den arkitektoniska utformningen av kloster, alltifrån några enkla byggnader kring en kyrka till stora muromgärdade stads- eller fästningsliknande byggnadskomplex.
 2. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 3. kvinnans historia

  kvinnans historia, framställningar av kvinnans faktiska ställning i samhället och familjelivet samt av hur hon beskrivs inom konst, litteratur osv.
 4. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 5. Universal

  Universal, amerikanskt filmbolag, grundat 1912 av Carl Laemmle sedan han slagit samman sitt Independent Motion Picture Co. (grundat 1909) med mindre bolag.
 6. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 7. koptisk-ortodoxa kyrkan

  koptisk-ortodoxa kyrkan, koptiska kyrkan, arabiska Al-kanīsa al-qibtiyya al-urthūduksiyya, den arabiska kristenhetens dominerande kyrka, hörande till de orientaliska kyrkorna.
 8. fingerring

  fingerring består av en skena på vilken ofta är anbragt ett framstycke med eller utan sidostöd, s.k. skuldror.
 9. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.