1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. Tony Abbott

  Abbott, Anthony (Tony), född 1957, australisk politiker (konservativ), partiledare för Liberal Party 2009–15, premiärminister 2013–15.

 3. prior

  prior, abbotens ställföreträdare i ett benediktin- och cistercienskloster; föreståndare för ett karmelit- eller dominikankonvent.
 4. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 5. Lou Costello

  Costello, Lou, egentligen Louis Francis Cristillo, 1906–59, amerikansk filmkomiker, bildade med Bud Abbott det populära komikerparet Abbott och Costello.
 6. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 7. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 8. Abbott och Costello

  Abbott och Costello, amerikanskt komikerpar, bestående av skådespelarna Bud Abbott och Lou Costello.
 9. Berenice Abbott

  Abbott [æbət], Berenice, 1898–1991, amerikansk fotograf.

 10. Pantera

  Pantera, amerikansk hårdrockgrupp från Texas, bildad 1981 av bröderna Diamond ”Dimebag” Darrell Abbott ( 1966–2004, gitarr) och Vinnie Paul Abbott ( född 1964, trummor).