1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 3. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 4. Skämtan om abbotar

  Skämtan om abbotar, benämning på en kort prosasatir som troligen tillkommit i början av 1400-talet och torde ha utländsk förebild.
 5. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 6. stift

  stift, kyrkligt förvaltningsområde, styrt av biskop, i vissa fall av abbot.
 7. abbedissa

  abbedissa, föreståndarinna för kvinnligt benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarisskloster.
 8. gregorianska reformrörelsen

  gregorianska reformrörelsen, kyrklig reformrörelse under högmedeltiden, benämnd efter påven Gregorius  VII.
 9. Pantera

  Pantera, amerikansk hårdrockgrupp från Texas, bildad 1981 av bröderna Diamond ”Dimebag” Darrell Abbott ( 1966–2004, gitarr) och Vinnie Paul Abbott ( född 1964, trummor).
 10. koptisk-ortodoxa kyrkan

  koptisk-ortodoxa kyrkan, koptiska kyrkan, arabiska Al-kanīsa al-qibtiyya al-urthūduksiyya, den arabiska kristenhetens dominerande kyrka, hörande till de orientaliska kyrkorna.