1. prior

  prior, abbotens ställföreträdare i ett benediktin- och cistercienskloster; föreståndare för ett karmelit- eller dominikankonvent.
 2. Andrews Sisters

  Andrews Sisters, amerikansk sångtrio, bestående av systrarna LaVerne ( 1915–67), Maxene ( 1918–95) och Patty ( 1920–2013) Andrews.
 3. abbedissa

  abbedissa, föreståndarinna för kvinnligt benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarisskloster.
 4. kluniacenser

  kluniacenser, munkar som under högmedeltiden tillhörde Clunykongregationen, en sammanslutning av kloster underställda abboten i Cluny.
 5. Johannes Kassianos

  Johannes Kassianos, abbot, monastisk författare, se Johannes Cassianus.
 6. Brendan

  Brendan, irländsk munk och klostergrundare, helgon, död 577 eller 583 såsom abbot av Clonfert.
 7. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 8. Lou Costello

  Costello, Lou, egentligen Louis Francis Cristillo, 1906–59, amerikansk filmkomiker, bildade med Bud Abbott det populära komikerparet Abbott och Costello.
 9. biskopsmössa

  biskopsmössa, biskopshatt, liturgisk huvudbonad för biskopar och abbotar i västerlandet, se mitra.
 10. Aisha

  Aisha ( ˙Āūisha), född ca 614, död ca 678, Muhammeds tredje hustru, dotter till Abu Bakr, en av Muhammeds tidigaste följeslagare.