1. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 2. abbé

  abbé subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: abb-én
  Svensk ordbok
 3. kvinnans historia

  kvinnans historia, framställningar av kvinnans faktiska ställning i samhället och familjelivet samt av hur hon beskrivs inom konst, litteratur osv.
 4. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 5. investitur

  investitu´r subst. ~en ORDLED: in-vest-it-ur-en
  Svensk ordbok
 6. abbedissa

  abbediss`a subst. ~n abbedissor ORDLED: abb-ed-iss-an
  Svensk ordbok
 7. prior

  pri´or subst. ~n ~er [-o´rer el. -å´rer] ORDLED: pri-or-er
  Svensk ordbok
 8. lady

  lady [lej´dy el. lej´di] subst. ~n ladies ORDLED: lad-yn
  Svensk ordbok