1. Saint-Denis

  Saint-Denis, stad i Île-de-France, norra Frankrike.

 2. skyddshelgon

  skyddshelgon, skyddspatron, helgon eller ängel som ger namn åt någon eller något och som betraktas som beskyddare.
 3. prior

  prior, abbotens ställföreträdare i ett benediktin- och cistercienskloster; föreståndare för ett karmelit- eller dominikankonvent.
 4. Johan II Kasimir

  Johan II Kasimir (polska Jan II Kazimierz), 1609–72, kung av Polen 1648–68, son till Sigismund III Vasa (tidigare kung av Sverige) och därmed tronpretendent i Sverige.
 5. Stoudiosklostret

  Stoudiosklostret, bysantinskt munkkloster i Konstantinopel (nuvarande Istanbul, Turkiet) grundat av patriciern Stoudios vid mitten av 400-talet.
 6. klosterarkitektur

  klosterarkitektur, den arkitektoniska utformningen av kloster, alltifrån några enkla byggnader kring en kyrka till stora muromgärdade stads- eller fästningsliknande byggnadskomplex.
 7. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 8. Andrews Sisters

  Andrews Sisters, amerikansk sångtrio, bestående av systrarna LaVerne (1915–67), Maxene (1918–95) och Patty (1920–2013) Andrews.
 9. kluniacenser

  kluniacenser, munkar som under högmedeltiden tillhörde Clunykongregationen, en sammanslutning av kloster underställda abboten i Cluny.
 10. Johannes Kassianos

  Johannes Kassianos, abbot, monastisk författare, se Johannes Cassianus.