1. abbreviatur

  abbreviatur, inom paleografin (läran om skriftens utveckling) symbol eller tecken som ersätter delar av ett ord som förkortats.

 2. abbreviatur

  abbreviatur, i musiken förkortningstecken använt i samband med notskrift.

 3. kontraktion

  kontraktion, sammandragning; inom paleografin beteckning för viss typ av förkortning.
 4. abbreviatur

  abbreviatu´r subst. ~en ~er ORDLED: ab-brevi-at-ur-en
  Svensk ordbok
 5. förkortning

  förkortning, inom paleografin, se abbreviatur.
 6. suspension

  suspension, inom paleografin benämning på förkortning genom ”upphängning”.
 7. nomina sacra

  nomina sacra, en liten grupp av förkortningar av centrala kristna ord i latinska handskrifter; se abbreviatur.
 8. gotisk skrift

  gotisk skrift, benämning på den skrift som skrevs i hela det latinska europeiska kulturområdet under medeltiden ungefär från mitten av 1100-talet och framåt.