1. abbreviatur

  abbreviatur, inom paleografin (läran om skriftens utveckling) symbol eller tecken som ersätter delar av ett ord som förkortats.

 2. förkortning

  förkortning, inom paleografin, se abbreviatur.
 3. abbreviatur

  abbreviatur, i musiken förkortningstecken använt i samband med notskrift.

 4. kontraktion

  kontraktion, sammandragning; inom paleografin beteckning för viss typ av förkortning.
 5. abbreviatur

  abbreviatu´r subst. ~en ~er ORDLED: ab-brevi-at-ur-en
  Svensk ordbok
 6. suspension

  suspension, inom paleografin benämning på förkortning genom ”upphängning”.
 7. nomina sacra

  nomina sacra, en liten grupp av förkortningar av centrala kristna ord i latinska handskrifter; se abbreviatur.
 8. gotisk skrift

  gotisk skrift, benämning på den skrift som skrevs i hela det latinska europeiska kulturområdet under medeltiden ungefär från mitten av 1100-talet och framåt.