1. OSS

    OSS,Oberoende staters samvälde, engelsk förkortning CIS, rysk förkortning SNG, regionalt förbund av stater som tidigare var republiker i Sovjetunionen.

  2. ester

    ester, finsk-ugriskt folk i norra Baltikum, huvudbefolkningen i Estland (930 000, 2009), som jämte minoriteter av utflyttade ester i andra länder, däribland Ryska federationen (26 600), Sverige (26 000), USA (25 000), Canada (22 000), Finland (20 000), Australien (6 300), Storbritannien (4 500) och Ukraina (4 300), talar estniska.