1. Gian Rinaldo Monaldesco

  Monaldesco, Gian Rinaldo, död 1657, markis, italiensk hovman.
 2. Boris III

  Boris III, 1894–1943, kung av Bulgarien 1918–43.
 3. koalitionen

  koalitionen, i svensk historia benämning på ett samarbete som 1839 etablerades mellan å ena sidan den liberala oppositionen mot Karl  XIV Johan, företrädd av liberaler och publicister, å andra sidan konservativa politiker och ämbetsmän, vilka av en eller annan anledning var missnöjda med kungens regim.
 4. Henrik V

  Henrik V (tyska Heinrich V.), född troligen 1086, död 1125, tysk kung från 1106, tysk–romersk kejsare från 1111, den siste härskaren av det saliska huset.
 5. Baudouin I

  Baudouin I, nederländska Boudewijn, 1930–93, kung av Belgien, son till Leopold III och drottning Astrid (dotter till prins Carl av Sverige).
 6. Ludvig I

  Ludvig I (tyska Ludwig I.), 1786–1868, kung av Bayern 1825–48, son till Maximilian I Josef.
 7. Viktor Emanuel I

  Viktor Emanuel I (italienska Vittorio Emanuele I), 1759–1824, kung av Sardinien 1802–21, son till Viktor Amadeus III.
 8. Charlotte

  Charlotte, 1896–1985, storhertiginna av Luxemburg 1919–64.
 9. Alexander VII

  Alexander VII, egentligen Fabio Chigi, 1599–1667, påve från 1655.
 10. Leopold II

  Leopold II (italienska Leopoldo II), 1797–1870, storhertig av Toscana 1824–59, son till Ferdinand III.