1. Horia Sima

    Sima, Horia, 1906–93, rumänsk politiker.
  2. bibliotek

    bibliotek, en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i allmänhet förvaras i för ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal; termen används även om själva lokalen.
  3. abdikera

    abdikera [-ke´-] verb ~de ~t ORDLED: ab-dik-er-ar SUBST.: abdikerande, abdikering; abdikation
    Svensk ordbok