1. Rudolf Abelin

  Abelin, Rudolf, 1864–1961, trädgårdsman och pomolog, föregångsman inom trädgårdsodlingen i Sverige och särskilt verksam med att modernisera svensk fruktodling.
 2. Norrvikens trädgårdar

  Norrvikens trädgårdar, trädgårdsanläggning ca 3 km nordväst om Båstad.
 3. Linköpings slott

  Linköpings slott, slott i Linköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 4. Näs

  Näs, säteri i Östra Stenby socken, Norrköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 5. Adelsnäs

  Adelsnäs, säteri i Åtvids socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland (Östergötlands län), huvudgård i Baroniet Adelswärd.
 6. Elisabeth Åsbrink

  Åsbrink, Elisabeth, född Fenyö 1965, författare, journalist och kulturdebattör.

 7. Lantförsvarsdepartementet

  Lantförsvarsdepartementet tillkom vid departementalreformen 1840 som en del av Kungl. Majt:s kansli.