1. abietinsyra

  abietinsyra, sylvinsyra, C 20H 30O 2, en kristallin diterpenkarboxylsyra, som är en av de vanligaste syrorna i naturen.
 2. terpener

  terpener, alicykliska kolväten samt syreinnehållande föreningar härledda ur dessa.
 3. sylvinsyra

  sylvinsyra, naturligt förekommande syra, detsamma som abietinsyra.
 4. hartssyror

  hartssyror, C 19H 29COOH, karboxylsyror med delvis mättade polycykliska strukturer.
 5. reten

  reten,
  1-metyl-7-isopropylfenantren, aromatiskt kolväte som förekommer i trätjära, där det bildats genom dehydrogenering av abietinsyra.