1. abilitet

    abilitet, inom psykologin ungefär detsamma som en färdighet, dvs. förmågan att utföra en viss typ av uppgift.
  2. abilitet

    abilite´t subst. ~en ORDLED: abil-itet-en
    Svensk ordbok
  3. L.L. Thurstone

    Thurstone,Louis Leon, 1887–1955, amerikansk psykolog med svenskfödda föräldrar, under några av sina skolår bosatt i Stockholm.