1. ablution

    ablution, liturgiskt bruk, bl.a. i katolska kyrkan, varvid prästen efter kommunionen sköljer nattvardskärlen och fingrarna som kommit i beröring med de invigda elementen.
  2. renhet–orenhet

    renhet–orenhet, religionshistoriskt
    motsatspar som markerar vad som krävs för att en människa skall kunna nalkas det heligas sfär respektive vad som utesluter henne därifrån.