1. abnormitet

  abnormite´t subst. ~en ~er ORDLED: ab-norm-itet-en
  Svensk ordbok
 2. Lufts sjukdom

  Lufts sjukdom, mycket sällsynt sjukdom med kraftigt stegrad ämnesomsättning trots normal sköldkörtelfunktion.
 3. side show

  side show, ursprungligen amerikansk benämning på förevisning av eldslukare, svärdslukare, ormtjusare och liknande artister samt dvärgar, jättar och andra ”abnormiteter” (engelska freaks) i särskilda tält vid sidan om det stora föreställningstältet i äldre tiders cirkusar.
 4. kuriosakabinett

  kuriosakabinett, samling av rariteter av olika slag: naturalier, etnografika, fornfynd, dyrbarheter, abnormiteter (t.ex. missfoster) och allehanda förunderliga ting (enhörningshorn o.d.).
 5. paleopatologi

  paleopatologi, arkeologisk patologi , studiet av människors liv och villkor under förhistorisk och historisk tid.
 6. P T Barnum

  Barnum, Phineas Taylor, 1810–91, amerikansk impressario och showman.
 7. tumör

  tumör, hos levande varelser en utväxt orsakad av onormal celldelning betingad av genetiska faktorer eller av bakterie-, svamp- eller virusinfektion.
 8. simulering

  simulering, simulation, medvetet grundlös framställning av sjukdom eller skada, gjord i syfte att uppnå någon fördel, t.ex. sjukskrivning, skadestånd eller befrielse från militärtjänst.
 9. hjärtinfarkt

  hjärtinfarkt, myokardinfarkt, vardagligt hjärtattack, akut sjukdomstillstånd med vävnadsundergång (celldöd) hos en del av hjärtmuskulaturen, beroende på otillräcklig syre- och näringstillförsel.

 10. homosexualitet

  homosexualitet, homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet.