1. video on demand

  video on demand, VOD, beställvideo, tjänst som möjliggör för användare att på begäran se TV-program eller film i TV, dator, läsplatta eller mobil.

 2. USA Today

  USA Today, amerikansk nyhetstidning, startad 1982 av Gannett Company, Inc. som USA:s första riksspridda tidning.
 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. postabonnemang

  postabonnemang, abonnemang på inrikes tidningar och tidskrifter genom Postverkets förmedling, infördes med 1873 års poststadga och upphörde vid årsskiftet 1962/63.
 5. charter

  charter, högtidligt, rättsligt dokument; hyra eller abonnemang av transportmedel som flygplan, buss eller fartyg under en bestämd tidsperiod.
 6. stamnät

  stamnät, engelska backbone, inom datorteknik huvudledningar i ett datanätverk som förgrenas i lokala nätverk.
 7. Discovery Channel

  Discovery Channel, amerikansk satellit-TV-kanal med internationell spridning.
 8. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 9. Surinam

  Surinam, tidigare även Nederländska Guyana, stat i norra Sydamerika.

 10. Flickr

  Flickr, webbplats för uppladdning av bilder och videoklipp för privat eller publik visning, startad 2004.