1. organisationspress

  organisationspress, tidningar och tidskrifter som huvudsakligen är medlemsorgan för organisationer eller sammanslutningar.
 2. streaming

  streaming är när man lyssnar på ljud eller ser på film direkt på mobiltelefonen, surfplattan eller datorn. 

 3. betal-TV

  betal-TV, engelska pay-TV, finansiering av TV-sändningar genom att man tar betalt av tittare med tilläggsutrustade TV-apparater; antingen för ett program (engelska pay-per-view), för sändningar under en viss period eller för tillgång till ett helt, ständigt förnyat programbibliotek.

 4. HBO

  HBO, Home Box Office, amerikanskt TV-bolag och USA:s första kabel-TV-nätverk, grundat av medieföretaget Time Inc. 1972 och ägt av Time Warner Inc.

 5. pushteknik

  pushteknik, engelska push technology, i datasammanhang en teknik där en server automatiskt skickar data över internet utan att mottagaren har efterfrågat dem.

 6. nyhetsbyrå

  nyhetsbyrå, företag som insamlar, skriver, översätter och förmedlar nyheter nationellt och internationellt till press, radio och TV samt näringsliv, företag, intresseorganisationer m.fl.

 7. GSM

  GSM, engelska global system for mobile communications, digitalt mobiltelefonsystem ursprungligen tänkt för användning enbart i Europa men som i dag används i de flesta länder i världen.
 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 9. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 10. abonnent

  abonnen´t subst. ~en ~er ORDLED: abonn-ent-en
  Svensk ordbok