1. grundavgift

  grun`davgift subst. ~en ~er ORDLED: grund--av-gift-en
  Svensk ordbok
 2. telefonsex

  telefonsex [-få`n-] subst. ~et ORDLED: tele-fon--sex-et
  Svensk ordbok
 3. prenumeration

  prenumeration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: pre-numer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. abonnera

  abonne´ra verb ~de ~t ORDLED: abonn-er-ar SUBST.: abonnerande, abonnering; abonnemang
  Svensk ordbok
 5. lösnummer

  lö`snummer subst. lösnumret, plur. ~, best. plur. lösnumren el. ~na ORDLED: lös--numr-et
  Svensk ordbok
 6. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok