1. poddsändning

  poddsändning, engelska podcasting, publicering på internet samt streaming och nedladdning av ljud och film med RSS-teknik (se RSS).

 2. fjärrkyla

  fjärrkyla, kylsystem som omfattar många byggnader med kylbehov för luftkonditionering sommartid.
 3. abonnera

  abonne´ra verb ~de ~t ORDLED: abonn-er-ar SUBST.: abonnerande, abonnering; abonnemang
  Svensk ordbok
 4. folkteater

  folkteater, ett i teaterdebatten flitigt använt, värdeladdat och svårbestämt begrepp.
 5. samdistribution

  samdistribution, gemensam distribution av konkurrerande företags produkter.
 6. taltidning

  taltidning, tidning som får abonneras av synskadade, afatiker, dyslektiker och funktionshindrade som inte kan hålla i eller bläddra i en tidning.
 7. abonnemang

  abonnemang´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: abonne-mang-et
  Svensk ordbok
 8. dekoder

  dekoder [-kå´d-] subst. ~n dekodrar ORDLED: de-kod-ern
  Svensk ordbok