1. spjut

  spjut, vapen med en spets i hårt material, vanligen sten, ben eller metall för stöt eller kast vid jakt och i strid.
 2. reservat

  reservat, område avsatt för ursprungsbefolkning.
 3. New South Wales

  New South Wales, delstat i Australien; 801 600 km2, 7,6 miljoner invånare (2015), varav 152 700 aboriginer.

 4. Oceanien

  Oceanien, jordens minsta världsdel.

 5. Heiner Goebbels

  Goebbels, Heiner, född 1952, tysk regissör och kompositör, sedan 1999 professor vid Institut für Angewandte Theaterwissenschaft vid Justus Liebig-universitetet i Giessen.
 6. Queensland

  Queensland, delstat i Australien; 1,7 miljoner km2, 4,8 miljoner invånare (2015), varav 144 900 aboriginer.

 7. etnisk grupp

  etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).
 8. hällmålning

  hällmålning, arkeologisk benämning på figurer som målats på berghällar eller klippor, ofta skyddade av klipputsprång.
 9. Tasmanien

  Tasmanien, delstat i Australien; 67 800 km2, 516 600 invånare (2015), varav 26 100 aboriginer.

 10. gravskick

  gravskick, sätt att begrava de döda.