1. klint

  klint, abrasionsbrant, brant sluttning i fast berg eller lösa avlagringar, i allmänhet bildad genom vågornas abrasion.
 2. stranderosion

  stranderosion, den process, som leder till förlust av material, t.ex. sand, grus och sten, från en strand.
 3. abradera

  abradera, bryta ned genom abrasion.
 4. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.
 5. abrasio

  abrasio, abrasio dentium, slitage av tandsubstans; se abrasion.
 6. tandhälsa

  tandhälsa, tandstatus , sammanfattande beskrivning av en persons hälsotillstånd vad avser tänderna och deras omgivning.
 7. attrition

  attrition, i odontologin detsamma som abrasion.
 8. retrogradering

  retrogradering, allmänt en process som förstör eller överför något till en enklare form, t.ex. förflyttning av en kustlinje inåt land på grund av vågornas abrasion.
 9. korrasion

  korrasion, detsamma som abrasion i betydelsen av den mekaniska nötning på berg och jord som orsakas av partiklar i is, vatten eller luft som befinner sig i rörelse.
 10. exaration

  exaration, glaciärers lösbrytande verksamhet i fast berg.