1. abrasion

  abrasion, vågerosion, vågornas erosion vid kuster och insjöstränder med hjälp dels av vågornas egen lösbrytande och underminerande verksamhet, dels av fasta partiklar i vattnet.
 2. abrasion

  abrasion, slitage av tandsubstans, abrasio dentium.
 3. abrasion

  abrasion, förslitning av fjädrar hos fåglar; se bräm.
 4. vågerosion

  vågerosion, detsamma som abrasion.
 5. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 6. attrition

  attrition, i odontologin detsamma som abrasion.
 7. klint

  klint, abrasionsbrant, brant sluttning i fast berg eller lösa avlagringar, i allmänhet bildad genom vågornas abrasion.
 8. abrasionsvittne

  abrasionsvittne, strandpelare, mer eller mindre fristående pelarlik bildning, skapad genom vågabrasion i fast berg som är inhomogent på grund av varierande sammansättning eller sprickrikedom.
 9. abrasion

  abrasion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-ras-ion-en
  Svensk ordbok
 10. abrasionsplan

  abrasionsplan, nästan plan yta i fast berg eller lösa avlagringar, skapad genom vågerosion; jämför abrasion.