1. stranderosion

  stranderosion, den process, som leder till förlust av material, t.ex. sand, grus och sten, från en strand.
 2. grotta

  grotta, naturlig hålighet i berg stor nog att rymma en vuxen person.
 3. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.
 4. abradera

  abradera, bryta ned genom abrasion.
 5. tandhälsa

  tandhälsa, tandstatus , sammanfattande beskrivning av en persons hälsotillstånd vad avser tänderna och deras omgivning.
 6. abrasio

  abrasio, abrasio dentium, slitage av tandsubstans; se abrasion.
 7. retrogradering

  retrogradering, allmänt en process som förstör eller överför något till en enklare form, t.ex. förflyttning av en kustlinje inåt land på grund av vågornas abrasion.
 8. abrasionsbrant

  abrasionsbrant, klint, långsträckt brant i fast berg eller lösa avlagringar, skapad genom vågerosion; jämför abrasion.
 9. korrasion

  korrasion, detsamma som abrasion i betydelsen av den mekaniska nötning på berg och jord som orsakas av partiklar i is, vatten eller luft som befinner sig i rörelse.
 10. exaration

  exaration, glaciärers lösbrytande verksamhet i fast berg.