1. supraledning

  supraledning, egenskap hos vissa material som tillåter elektrisk ström passera utan någon resistans.
 2. sågtandsgenerator

  sågtandsgenerator, inom elektrotekniken en generator som frambringar en sågtandspuls eller en periodiskt upprepad sågtandsspänning, vilken kännetecknas av att spänningen ändrar sig linjärt med tiden till en maximal nivå och därefter återgår abrupt.
 3. slukränna

  slukränna, erosionsränna i morän eller fast berg nedskuren rakt nedför en sluttning.
 4. kontinua

  kontinua, språkljud med mjukt, kontinuerligt förlopp.
 5. engelska

  engelska, på engelska English, ett germanskt språk som framför allt efter andra världskriget har blivit ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt världsspråk.

 6. puls

  puls, inom fysik och teknik ett kortvarigt engångsförlopp hos en fysikalisk storhet (elektrisk spänning, elektrisk ström, ljusstyrka, tryck osv.) karakteriserat av att storheten stiger från en konstant vilonivå (ofta noll) till ett maximum och därefter avtar och återgår till vilonivån.
 7. Gordon Banks

  Banks, Gordon, 1937–2019, brittisk (engelsk) fotbollsmålvakt.

 8. Stockholmsåsen

  Stockholmsåsen, rullstensås i södra Uppland och nordöstra Södermanland; ca 60 km lång.
 9. Jutta Hipp

  Hipp, Jutta, 1925–2003, tysk jazzmusiker (pianist).
 10. filament

  filament, fenomen på solen som uppträder som långa, mörka stråk observerade i monokromatiskt ljus vid Hα-linjen eller annan linjestrålning.