1. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 2. slukränna

  slukränna, erosionsränna i morän eller fast berg nedskuren rakt nedför en sluttning.
 3. Stockholmsåsen

  Stockholmsåsen, rullstensås i södra Uppland och nordöstra Södermanland; ca 60 km lång.
 4. Charlie Christian

  Christian, Charles (Charlie), 1916–42, amerikansk jazzmusiker (gitarrist).

 5. Hildesheim

  Hildesheim, stad i delstaten Niedersachsen, Tyskland, 30 km sydöst om Hannover; 99 400 invånare (2014).
 6. snöby

  snöby, kortvarig och ibland häftig nederbörd i form av snöflingor vilken börjar och slutar abrupt.
 7. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 8. supraledning

  supraledning, egenskap hos vissa material som tillåter elektrisk ström passera utan någon resistans.
 9. sågtandsgenerator

  sågtandsgenerator, inom elektrotekniken en generator som frambringar en sågtandspuls eller en periodiskt upprepad sågtandsspänning, vilken kännetecknas av att spänningen ändrar sig linjärt med tiden till en maximal nivå och därefter återgår abrupt.
 10. kontinua

  kontinua, språkljud med mjukt, kontinuerligt förlopp.