1. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 2. jordreform

  jordreform (engelska land reform), förändring i de institutioner som reglerar relationer mellan människor med avseende på tillgången till, och användningen av, odlad eller odlingsbar mark.
 3. Centralamerika

  Centralamerika, Mellanamerika, den smala och långsträckta del av Amerika som utgör landförbindelsen mellan Syd- och Nordamerika.

 4. topologi

  topologi, studiet av geometriska objekt där hänsyn endast tas till form och inte avstånd.
 5. vippa

  vippa, engelska flip-flop, digital krets som kan ett- och nollställas och alltså har förmåga att lagra en binär siffra, en bit.
 6. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 7. epilepsi

  epilepsi, samlingsterm för olika former av plötsligt påkommande och plötsligt upphörande rubbningar i hjärnans funktion.
 8. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 9. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 10. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.