1. Absolut Vodka

  Absolut Vodka ®, spritsort som tillverkas i Åhus i Skåne; alkoholhalt: 40–50 volymprocent.
 2. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 3. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 4. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten, den absoluta temperaturskalans (se absolut temperatur) nollpunkt.
 5. absolut monarki

  absolut monarki, statsskick där en furste innehar alla befogenheter utan sidoordnade politiska organ eller fortlöpande kontroll.
 6. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 7. Newtons absoluta rum och tid

  Newtons absoluta rum och tid, rums- och tidsbegrepp som ligger till grund för mekaniken i Newtons ”Principia” och som bl.a. innebär att rummet och tidens existens och egenskaper antas vara oberoende av allt annat i universum.
 8. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 9. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 10. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.