1. absolut avvikelse

  absolut avvikelse, detsamma som absolutfel.
 2. absolut magnitud

  absolut magnitud, mått på en stjärnas eller annan himlakropps avgivna strålningseffekt i observatörens riktning, vanligtvis inom ett angivet våglängdsintervall, t.ex. absolut visuell magnitud.
 3. absolut gehör

  absolut gehör, egentligen absolut tonhöjdsminne, förmågan att utan hjälp av någon referenston korrekt identifiera en given ton (ange dess tonnamn) och/eller att korrekt producera (t.ex. sjunga) en viss angiven ton.
 4. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 5. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.
 6. fenomenologi

  fenomenologi, läran om det som visar sig för medvetandet.
 7. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 8. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 9. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 10. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).