1. totalitarism

  totalitarism, dels en tyrannisk styrelse, utövad i hela folkets namn och med dess frivilliga eller framtvingade stöd, dels ideologin bakom en sådan styrelse.
 2. mörk materia

  mörk materia, materia i universum som inte sänder ut mätbara mängder ljus eller radiostrålning och därför inte kan observeras direkt, utan i stället ger sig till känna genom gravitationella effekter på omgivande materia och på ljus.

 3. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 4. Newtons absoluta rum och tid

  Newtons absoluta rum och tid, rums- och tidsbegrepp som ligger till grund för mekaniken i Newtons ”Principia” och som bl.a. innebär att rummet och tidens existens och egenskaper antas vara oberoende av allt annat i universum.
 5. Fjodor Dostojevskij

  Dostojevskij, Fjodor Michajlovitj, född 30 oktober (11 november enligt den nya stilen) 1821, död 28 januari (9 februari enligt den nya stilen) 1881, rysk författare.
 6. bokstavsordning

  bokstavsordning, alfabetisk ordning, ordningsföljd som bygger på att bokstäverna i ett alfabet har en hävdvunnen ordning.
 7. prosa

  prosa, muntlig eller skriftlig framställning som i sin principiellt raka och osmyckade form skiljer sig från poesi.
 8. hermeneutik

  hermeneutik, läran om tolkning.
 9. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 10. Svanen

  Svanen, Cygnus, stor stjärnbild på norra stjärnhimlen, synlig från Sverige året runt.