1. granit

  granit, den absolut vanligaste magmatiska djupbergarten inom den kontinentala jordskorpan.
 2. rörelse

  rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet.
 3. Oscar II

  Oscar II (Oskar II), född 21 januari 1829, död 8 december 1907, kung av Sverige från 1872 och av Norge 1872–1905, son till Oscar I och Josefina, bror till Karl (XV), Gustaf, Eugénie och August.

 4. dogmatism

  dogmatism (av dogm), accepterandet av eller fasthållandet vid en viss tes eller uppfattning utan tillräcklig grund eller kritisk prövning.
 5. proton

  proton, elektriskt laddad kärnpartikel, kärnan i väteatomen.
 6. kväkare

  kväkare, medlemmar av ett världsomfattande protestantiskt samfund med sin största utbredning i England och Nordamerika, grundat cirka 1650 av George Fox.

 7. rum

  rum, ett av mekanikens tre grundbegrepp (rum, tid, massa).
 8. kol-fjorton-datering

  kol-fjorton-datering, kol-14-datering, 14C-datering, åldersbestämningsmetod som utnyttjar den radioaktiva kolisotopen 14C.
 9. Åhus

  Åhus, tätort i Kristianstads kommun, Skåne (Skåne län), 20 km sydöst om Kristianstad; 9 840 invånare (2016).

 10. franska

  franska, romanskt språk som talas som modersmål av 75 miljoner personer (2010) i bl.a. Frankrike (53 miljoner), Belgien (3,8 miljoner), Schweiz (1,4 miljoner), Canada (7,3 miljoner, framför allt i provinsen Quebec) och av mindre grupper i Italien (Val d’Aosta) och på Kanalöarna. För ytterligare uppgifter om antalet modersmålstalare i olika områden se tabell.