1. absolutist

  absolutis´t subst. ~en ~er ORDLED: ab-sol-ut-ist-en
  Svensk ordbok
 2. Perry Anderson

  Anderson, Perry, född 1938, brittisk skriftställare med sociologisk och historisk inriktning.
 3. Jean Bodin

  Bodin, Jean, 1530–96, fransk statsteoretiker.
 4. Erik Nilson

  Nilson, Erik, 1862–1925, affärsman, frikyrkoman och politiker (liberal), riksdagsman (andra kammaren) 1906–24, förste vice talman 1923–24, lantförsvarsminister i Nils Edéns regering 1917–20.

 5. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 6. nykterist

  nykteris´t subst. ~en ~er ORDLED: nykter-ist-en
  Svensk ordbok