1. absolutvärde

  absolutvärde, annat ord för absolutbelopp.
 2. absolutbelopp

  absolutbelopp, absolutvärde, ett mått på storleken hos ett reellt eller komplext tal, tecknat | a|.
 3. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 4. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 5. proteinkristallografi

  proteinkristallografi, gren av kristallografin inom vilken strukturstudier av proteiner och andra makromolekyler bedrivs.