1. absorbent

  absorbent, ljudabsorberande yta eller föremål; se absorption.
 2. ljudisolering

  ljudisolering, avskiljning av olika utrymmen ljudmässigt.
 3. grönområde

  grönområde, reserverat område i form av park- och naturmark inom och i närheten av städer och tätorter, främst avsett för rekreation och friluftsliv.
 4. smygteknik

  smygteknik, signaturanpassning, engelska stealth, militär term för tekniska och taktiska åtgärder för att minimera möjligheten att upptäcka en farkost eller ett förband.
 5. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.